• Polityka prywatności

  1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep Internetowy Dropshippingowy (dalej: Sklep), prowadzony przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

  1. Dane osobowe

2.1. Administratorem danych osobowych jest Sklep.

2.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów sprzedaży oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami prawa oraz zgodą Klienta.

2.3. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia dokonanie zakupów w Sklepie.

2.5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży lub na podstawie przepisów prawa.

2.6. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator zawiadamia organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą.

  1. Cookies

3.1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy jakości obsługi oraz w celach marketingowych.

3.2. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych i nie służą do identyfikacji użytkowników.

3.3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  1. Bezpieczeństwo

4.1. Sklep zapewnia ochronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

4.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, Sklep korzysta z certyfikowanego połączenia SSL.

  1. Kontakt

5.1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy także w przypadku żądania usunięcia, poprawy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.